Mục tiêu doanh thu của Panasonic vào năm 2018

Chủ tịch tập đoàn điện tử Panasonic của Nhật Bản – Kazuhiro Tsuga cho biết tập đoàn này đang có kế hoạch mua lại các công ty trong lĩnh vực…

Read more »